READING TIME

TEMPS PER LLEGIR

A la classe d’anglès hem iniciat un experiment: reservar-nos deu minuts setmanals per llegir el diari.

El diari?

Yes, the newspaper.

Alumnes de 8 i 9 anys?

-Yes, they are kids. Older than children, younger than teenagers: just kids!

Una colla de donetes i homenets concentrats cadascú en el seu diari ben estès al pupitre (sobretot els més grans, quina concentració!): una publicació de l’araKIDS

I encara pot semblar més sorprenent (o no) si us expliquem que aquests “newspapers” són bilingües!

Però això no vol dir que el mateix text apareix en dos idiomes, no: SI VOLEN SABER què els expliquen, han de saber les dues llengües!

Anirem compartint les nostres “reading and discovering adventures” a l’aula, ok? 😛

De moment, per si voleu gaudir de la lectura en família, comparteixo “online” amb vosaltres les pàgines centrals del suplement d’avui diumenge,  amb el permís del diari ARA.

Amb un tema molt interessant…  😆

Have a nice time!

Ana M. Reyes

AraKids, pages 4 and 5. Sunday 21st October 2012

AraKids, pages 4 and 5. Sunday 21st October 2012

Have your say! Digues la teva!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s