E.V.I.L. B.O.Y.S.

L’ortografia de l’ anglès s’aprèn sovint lletrejant (spelling). Per això a les sèries de tv trobem cançons com aquesta.

By the way (per cert)… Hi apareix una paraula que alguns “kids” porten a la samarreta:  👿    “EVIL” 

Have your say! Digues la teva!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s