More ALPHABET!

Més ABECEDARI (o ALFABET)!

Hi everybody!
Hola a tothom!

Do you remember the English Alphabet? Yes! It’s got the same letters as Catalan Alphabet!
Recordes l’abecedari en Anglès? Sí! Té les mateixes lletres que l’Alfabet català!!

But every letter has its own NAME in every language. Let’s review them.
Però cada lletra té el seu propi NOM en cada idioma. Repassem-les.

My First Web

Sempre és una bona edat per iniciar-se en crear el propi lloc web.

Els nens i nenes de la nostra escola ho fan amb una llibreta, senzillament. my first web
En ella van recollint durant dos cursos tots els aprenentatges en anglès i sobre la llengua anglesa que van treballant.

Com en tot lloc Web, en aquesta “paper made web” els kids de 3r presenten:

  • Un “look” personalitzat, que comença per la seva “portada” o pàgina d’inici.
  • Un “personal profile”, on l’autor o autora es presenta en anglès i amb una fotografia.

En les pàgines següents cada “web master” va col·leccionant tot allò que ha anat aprenent en anglès fins ara i els nous aprenentatges del 3r i 4t curs d’Educació Primària: vocabulari, frases i “formes de parlar” en anglès que convé no oblidar.

La Web de paper, en forma de llibreta, permet aprendre a “agafar apunts” i a adoptar un paper actiu i personal davant de l’adquisició de la llengua anglesa, que ha esdevingut una eina fonamental de comunicació i accés al coneixement i a la informació.

Gràcies a la seva “First Web” els kids de 4t comencen el curs amb la seguretat que proporciona la constància del treball que hi ha recollit a la seva “notebook”, on obren nous interrogants per seguir endavant en el seu procés d’adquisició de l’anglès.

Webs Gallery

CD-Rom troubles

Kai can’t use his CD-Rom  “Bugs World 3”.  It isn’t working.

El Kai no pot utilitzar el seu CD-Rom “El món de les bestioles 3”: No funciona.. 

Is the same happening to you?

T’està passant a tu el mateix?

Don’t worry. I’m going to say how to start the disc STEP BY STEP:

No pateixis. Et diré com engegar el disc PAS PER PAS:

  • STEP 1: Close all the windows and be sure that your CD-Rom is inside the computer.
  • STEP 2: Click on My PC  (Mi PC o  El meu Ordinador)
  • STEP 3: Click with the mouse RIGHT BOTTOM on CD/DVD unit,  to down the blind, and  choose “navegar o buscar o explorar…” .
  • Click-click on the folder “files“.
  • STEP 4:  Click-click on the file bugs_cd3.htm
  • So.. if any message is appearing, you ACCEPT and… the CD-Rom is working now! Isn’t it?

Good luck Kai and everyone!