Video

Spelling days

Després de practicar el “spelling” (lletreig), reflexiona:

Quin és el primer dia de la setmana?

Creus que a tot arreu es considera el dilluns (Monday) el primer dia?

7 comments on “Spelling days

Have your say! Digues la teva!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s