Clothes games

What’s Teddy wearing?

Què porta posat en Teddy?

Read and you’ll dress Teddy (use the arrows).
Llegeix i vestiràs en Teddy correctament (utilitza les fletxes).

Teddy's wearing

Match the kit

Fes coincidir l’equipament

Look  at the picture and match the football player kit.
Mira la imatge i fes coincidir l’equipament de la futbolista.

Play the game

Two games from:  britishcouncil.org

The Elves and the Shoemaker

Els Elfs i el sabater (conte)

Mirar un vídeo amb els subtítuls en anglès et pot ajudar molt a entendre millor la història. També pots aprendre paraules noves i millorar la lectura.

Abans de mirar el conte, fixa-t’hi que:

En anglès, el plural d’ELF és ELVES (igual que leaf/leaves).

Amb SHOE, que és “sabata”, i MAKE, que vol dir “fer”, construim  SHOEMAKER= “persona que fa sabates” o “sabater”.

T’ha agradat el conte? Let us know if you liked the story!