The Elves and the Shoemaker

Els Elfs i el sabater (conte)

Mirar un vídeo amb els subtítuls en anglès et pot ajudar molt a entendre millor la història. També pots aprendre paraules noves i millorar la lectura.

Abans de mirar el conte, fixa-t’hi que:

En anglès, el plural d’ELF és ELVES (igual que leaf/leaves).

Amb SHOE, que és “sabata”, i MAKE, que vol dir “fer”, construim  SHOEMAKER= “persona que fa sabates” o “sabater”.

T’ha agradat el conte? Let us know if you liked the story!

Have your say! Digues la teva!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s