A challenge: the cups song

Un repte: La cançó dels gots

Els tutorials publicats a Internet ens permetren aprendre moltes coses, fins i tot aquesta cançó que està triomfant a l’escola.

Si encara no la saps, aquí tens el tutorial per aprendre’n:

4 comments on “A challenge: the cups song

    • It’s nice, but I tink it’s difficult to understand the lyrics, isn’t it?
      (És maco, però crec que és difícil entendre la lletra de la cançó, oi?)

Have your say! Digues la teva!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s