English alphabet for a “Catalan brain”

L’alfabet anglès per a un “cervell català”

Aquest vídeo està pensat per facilitar  l’aprenentatge del nom de les lletres en anglès a estudiants catalanoparlants:

Seria un plaer saber si et resulta útil.  😉