Yes, you can speak English!

Sí, tu saps parlar anglès.

Here you are 40 minutes of dialogues!

Advertisements

How do you spell your name?

Com lletreges el teu nom?

“Spelling” (lletreig) en anglès és el què en el nostre idioma anomenem “Ortografia”.

Com que cada lletra pot representar diferents sons, en anglès contínuament “lletregen”. Per això és tan important saber el nom de les lletres de l’alfabet en anglès.

Només podem dir que SABEM ESCRIURE de debò quan NO fem FALTES D’ORTOGRAFIA (spelling mistakes).

Vols començar a practicar lletrejant, per exemple, el teu nom?

First, watch these two videos:

Primer, mira’t aquests dos vídeos:

(from: real-english.com)

More ALPHABET!

Més ABECEDARI (o ALFABET)!

Hi everybody!
Hola a tothom!

Do you remember the English Alphabet? Yes! It’s got the same letters as Catalan Alphabet!
Recordes l’abecedari en Anglès? Sí! Té les mateixes lletres que l’Alfabet català!!

But every letter has its own NAME in every language. Let’s review them.
Però cada lletra té el seu propi NOM en cada idioma. Repassem-les.

Eeny, meeny, miny, moe

Una “counting rhyme” és aquella cançó que utilitzen els nens i nenes per triar “qui toca”.

Igual que en català és popular “Una plata d’enciam” o en castellà “Pito pito”, en anglès utilitzen “Eeny, meeny, miny, moe“, que fa:

Eeny, meeny, miny, moe

no “significa res” i sona així: [ini, mini, maini, mou]

Catch a tiger by the toe.

significa: Atrapa un tigre pel dit del peu

If he hollers, let him go,

significa: Si ell et rondina, deixa’l anar (treu-n’hi la mà 😉 )

Eeny, meeny, miny, moe.

[ini, mini, maini, mou]                       

Aquesta és una versió popular de la lletra, però ara un cantant famós ha decidit incloure aquesta counting rhyme en la seva cançó.

A veure si la trobes en el vídeo i descobreixes què hi ha de diferent: