Read the clock

Llegeix el rellotge.

 

A nice tool to teach and learn how to read analogue and digital clocks in any language.

Una bona eina per ensenyar i aprendre a llegir els rellotges analògic i digital en qualsevol idioma.

 

GAMES

 

 

1. Stop the clock (level 1)

2. Stop the clock (level 2)

3. What time is it?

4. Hickory Dickory Clock

5. Stop the clock (level 3)

6. Stop the clock (level 4)

7. Stop the clock (level 5)

8. Bang on time