Muzzy in Gondoland

Muzzy a Gondoland

Amb Dailymotion pots mirar tots els capítols de la sèrie tantes vegades com vulguis.

MUZZY IN GONDOLAND

Screen Shot 2017-04-08 at 20.49.37.png

 

Advertisements

Big Muzzy!

El gran Muzzy!

My third graders are already able to understand this video as if it were in Catalan! 🙂

Els meus alumnes de tercer ja són capaços de comprendre aquest vídeo gairebé com si fos en català!  🙂

They are really clever! Don’t you think so?

Són realment espavilats! No us sembla?

MUZZY IN GONDOLAND (episode 1)