Where is Hamelin?

On és Hamelin?

640px-hameln_panorama_3-2006_small

Hamelin is a town in Germany. It is best known for the tale of The Pied Piper of Hamelin.

Hamelin és una ciutat d’Alemanya. És molt coneguda pel conte de “El flautista d’Hamelin”.

THE PIED PIPER OF HAMELIN

“Stone soup”

“Sopa de pedra”?

Stone soup en realitat és el títol d’un conte popular que mostra la bondat de compartir, especialment quan es té ben poca cosa.

Et convido a passar una bona estona escoltant una versió de les moltes que es poden trobar sota el títol “Stone soup“.

The pied piper of Hamelin

El flautista d’Hamelin

One of my favourite books is legend about a pied piper who arrives to Hamelin, a town in a serious trouble…

Un dels meus llibres preferits és una llegenda sobre un flautista (vestit de colors) que arriba a Hamelin, una vila amb un greu problema… 

Here you can read this classic story of children’s literature:

Aquí pots llegir aquesta història clàssica de la literatura infantil: